CAU-FÈRENCIA DE CAU ARTÍSTIC: "LA FASCINANT INVESTIGACIÓ DEL MÓN SUBMARÍ"


Trailer de la cau-ferència "La Fascinant Investigació del Món Submarí":BIBLIOTECA DE NOU BARRISEl 18 de febrer de 2016 vam fer a la Sala Polivalent de la Biblioteca de Nou Barris la CAU-ferència dedicada als misteris de la mar i a alguns dels que han intentat descobrir els seus secrets. Els assistents van mostrar gran interès i també sorpresa davant les històries tan humanes que s'amaguen darrera d'algunes d'aquestes aventures.
"La Fascinant Investigació del Món Submaríens explica els motius que impulsen aquestes activitatsLa cobdícia, la guerra, la curiositat, la investigació i l'afany de protegir la vida, la biodiversitat i la bellesa del mar.
També vam exposar les maquetes de famosos vaixells oceanogràficsCALYPSO,  SOYA, LE SUROIT, METEOR I ETV WAKER.

El 18 de febrero de 2016, en la Sala Polivalente de la Biblioteca de Nou Barris, dimos la CAU-ferencia dedicada a los misterios del mar y a algunos de los que han intentado descubrir sus secretos.
Los asistentes mostraron gran interés y también sorpresa ante las historias tan humanas que se esconden tras algunas de estas aventuras. 
"La Fascinante Investigación del Mundo Submarino" nos explica los motivos que impulsan estas actividades: La codicia, la guerra, la curiosidad, la investigación y el afán de proteger la vida, la biodiversidad y la belleza del mar.
Por supuesto, expusimos las maquetas de famosos buques oceanográficos: CALYPSO, SOYA, LE SUROIT, METEOR y ETV WAKER.El martes 4 de noviembre de 2014, los miembros de CAU ARTÍSTIC dimos en el Casal Can Travi de Barcelona la conferencia titulada: "La Fascinant Investigació del Món Submarí"
Durante 75 minutos, hicimos un viaje desde la ficción a la realidad del mundo submarino. Estudiamos, desde la búsqueda de tesoros hasta los más modernos buques oceanográficos, todo ello, completado con la presentación de maquetas de famosos buques como: CALYPSO, SOYA, LE SUROIT, METEOR, ETV WAKER, etc. Los asistentes pudieron admirar de cerca los verdaderos protagonistas de la historia de la investigación submarina.


El dimarts 4 de novembre de 2014, els membres de CAU ARTÍSTIC vam donar al Casal Can Travi de Barcelona la cau-ferència titulada: "La fascinant Investigació del Món Submarí". 
Durant 75 minuts, vam fer un viatge des de la ficció a la realitat del món submarí. Estudiem, des de la recerca de tresors fins als més moderns vaixells oceanogràfics, tot això, completat amb la presentació de maquetes de famosos vaixells com: CALYPSO, SOYA, LI SUROIT, METEOR, ETV Waker, etc. Els assistents van poder admirar de prop els veritables protagonistes de la història de la investigació submarina.


On Tuesday, November 4, members of CAU Artistic presented in Can Travi Casal Barcelona a cau-ference entitled: "The fascinating investigation of the underwater world"
For 75 minutes, we took a trip from fiction to reality of the underwater world. We study, from treasure hunts to modern oceanographic ships, all complete with the presentation of models of famous ships such as: CALYPSO, SOYA, Le Suroit, METEOR, ETV WAKER, etc. Attendees were able to admire about the real protagonists of the history of underwater research.


 Le dernier mardi 4 novembre, les membres de CAU ARTÍSTIC ont fait une cau-férence au centre Can Travi de Barcelone: «La Fascinante découverte du monde sous-marin".
Pendant 75 minutes, nous avons fait un voyage de la fiction à la réalité à travers le monde sous-marin. Nous avons cherché des trésors, nous avons connu des bateaux océanographiques modernes, et tout ça avec la présentation de maquettes de bateaux célèbres tels que le Calypso, Le Soya, Le Suroit, le Meteor,  le Etv Waker.... Le public a pu admirer les véritables protagonistes de l'histoire de la recherche sous-marine.


No hay comentarios:

Publicar un comentario